خانه / تاریخ اسلامی / مهمترین ایستگاهها و نقاط عطف عاشورا

مهمترین ایستگاهها و نقاط عطف عاشورا

مهمترین ایستگاهها و نقاط عطف عاشورا

مترجم:محمود خالدی زاده / مهاباد

این ایام و روزهای اول ماه محرم در حالی بر امت اسلامی می گذرد که در عاشوراء و دهمین روز آن واقعه ای مهم و عظیم بر امت های گذشته رخ داده است، در این مقاله به زعم خودم مهمترین نقاط عطف این واقعه را با توجه به استنباطی که از احادیث نبوی داشته ام، بیان خواهم کرد

۱-روز عاشوراء در حیات بشری یک روز تاریخی و واقعه ای مهم است، آغاز تحولی عظیم در برخورد بین کفر و ایمان می باشد، تا آنجا که به فرموده ی ام المومنین عائشه صدیقه حتی جامعه جاهلی نیز در بزرگداشت آن روزه می گرفت، ایشان(رض) میفرمایند: قریش در جاهلیت روز عاشوراء را روزه می گرفتند، بلکه حتی اهل کتاب نیز این روز را عید می دانستند و در آن روزه می گرفتند.

۲-روز عاشورا ، علی رغم اختلاف زمان و مکان و نژاد و زبان پل ارتباط، بین اهل ایمان در هر سو از تاریخ و با یکدیگر می باشد، این واقعه در اصل به حضرت موسی و مومنان همراهش برمی گردد ولی در امتداد تاریخ همه مومنان را با خود همراه می سازد.

۳-عاشورا در قلبهای مومنان محبت و حس همدردی ایجاد میکند، با روزه داری در این ایام این واقعه تاریخی و آنچه بر موسی و برادران ایمانی از آزار و اذیت توسط کافران بر مومنان رفته ، یادآوری می شود و احساس همدردی و نصرت حق را در قلب مومنان پرورش میدهد.

۴-روز عاشورا گواه بر این است که پیامبران به هم نزدیک و مرتبط هستند، در روایت است که پیامبر فرمودند: من از شما به موسی نزدیکترم، این ولایت و نزدیکی از اتحاد در دین و رسالت ناشی می شود.

۵-روزه عاشورا نشانی از نزدیکتر بودن امت رسول الله به پیامبران از قومشان است در حالی که امتهایشان آنانرا تکذیب می کردند مسلمانان آنان را تصدیق می کنند ،روایت(انتم احق بموسی منهم)(شما ازآنان به موسی نزدیکترید). صحیحین” و این از ویژگیهای امت اسلامی است و امت محمد(ص) در روز قیامت شاهدی بر تبلیغ ادیان از سوی پیامبران خواهند بود.

۶-روز و مناسبت عاشورا مسلمان را بر اخوت و برادری دینی و ایمانی پرورش خواهد کرد و مسلمان را با همه موحدان و مومنان برادر خواهد کرد، وقتی رسول الله (ص)می فرماید: شما از آنان به موسی مستحق تر و نزدیکتر هستید، می خواهد رابطه ایمانی را بر نسبی برتری دهد و الا از لحاظ نسبی بنی اسرائیل به موسی بسیار نزدیکترند.

۷-روز عاشورا به ساکنان زمین این پیام را می دهد که خداوند دوستان و دوستداران خود را یاری و نصرت خواهد داد و هر سال این مناسبت تکرار و این پیام به گوش همه خواهد رسید.

۸-روز عاشورا روزی است که خداوند در این روز دشمنانش را در هم شکسته و هر سال این مناسبت به گوش مظلومان رسیده و به در هم شکستن ظالمان امیدوار می شوند.

۹-روز عاشورا دلیلی بر تنوع نصرت مسمانان و مومنان از سوی پروردگار است، این نصرت تنها با شکست دشمنانشان خاتمه نمی یابد بلکه هلاکت جمعی دشمنان را نیز در پی خواهد داشت، همانگونه که خداوند با هلاکت فرعون، موسی و مومنان را نصرت داد و در خندق نیز رسول اکرم(ص) و یاران مومن او را مفتخر به نصرتی آسمانی کرد.

۱۰-روز عاشورا تاکیدی بر مخالفت روش و رسم مشرکان حتی مخالفت در عبادت از سوی رسول گرامی اسلام می باشد، این مخالفت در دو مورد واضح واشکار است: ۱-کسی به پیامبر عرض کرد که یهود و نصاری این روز را عید میگیرند، پیامبر فرمود: شما در این روز روزه بگیرید. ۲-پیامبر در مخالفت مشرکان فرمود: یک روز قبل و یا بعد آنرا روزه باشید. مسند امام احمد

۱۱-هر کس در احادیث مربوط به عاشورا مداقه به عمل آورد در می یابد که اصل، مخالفت مسلمانان با مشرکان است و یاران نبی اکرم(ص) هرگاه روزه و یا عبادتشان با اهل کتاب همزمان می شد از نبی مکرم سوال میکردند و کیفیت مخالفت با آنان را جویا می شدند.

۱۲-روز عاشورا بیانگر این است که یهود از قدیم مناسبات را عید می گرفتند همانگونه که براساس حدیث ابوموسی اهل خیبر در این روز روزه بودند وآنرا عید میگرفتند و زنانشان لباس نو پوشیده و جواهراتشان را به خود می آویختند، ولی امت اسلام تنها دو عید رسمی دارد و سومی برای آن نیست.

۱۳-روز عاشورا به وضوح دلیلی بر تناقض و دورویی در بین یهود می باشد چون واجبات دینی خود را رها کرده و بر روزه و عید این روز که مناسبتی بیش نیست دست یازیده اند، در حالی که باید به موسی (ص) اقتدا واصل دین و عبادت الله در اولویت زندگی شان می بود ،ولی راه را بیراهه رفته و با پیامبر خاتم نیز دشمنی کرده و به ایشان ایمان نیاوردند و سخت با او دشمنی کردند.

۱۴-روز عاشورا دلیلی بر این است که واجبات دینی را نمیشود با چیزهای دیگر برابر دانست و یا آن چیزها را بر واجبات مقدم شمرد، مثلا آنجا که خداوند رمضان را بر امت واجب کرده همان عبادت برترین روزه است و روزه عاشورا عبادتی اختیاری است و تکلیفی بر آن وارد نشده است.

۱۵-روزعاشورا دلیلی بر برتری و فضیلت بعضی از نوافل بر بعضی دیگر است مثلا: با استناد به احادیث، روزه ی روز عرفه موجب آمرزش گناه یک سال قبل و یک سال بعد از خود میشود، ولی روزه عاشورا تنها موجب آمرزش گناه یک سال قبل خواهد شد،و مسلمان به دنبال افضل تر و سود بیشتر است.

۱۶- روزه عاشورا دلیلی بر یسر و آسان گیری شرع مبین است، چون پیامبرفرمودند: هر کس خواست این روز را روزه بگیرد و هرکس نتوانست آنرا ترک کند. متفق علیه

۱۷-روزه روز عاشورا دلیلی بر بزرگی کرم و لطف و سخاوت خداوندی است، چون تنها با روزه یک روز، گناهان یک سال انسان را می آمرزد و با عملی کوچک، سود و نفع بزرگی را عاید مومنان میکند.

۱۸-روزه روز عاشورا دلیلی بر این است که شکر را همانگونه که با زبان باید به جای آورد می توان آنرا با عمل و فعل نیز انجام داد، موسی جهت به جای آوردن شکر خدا روزه گرفت و این راه و روش پیامبران الهی است، داود نیز چنین کرد و نبی مکرم اسلام نیز در نماز شب تا آنجا شاکر و سر بر آستان الهی می نهاد که پاهایش ورم می کرد، وقتی ام المومنین جویای حال ایشان می شد، می فرمود: آیا من نباید عبد شاکر و سپاس گذاری باشم.

۱۹-روزه روز عاشورا باز کردن درب مسابقه برای کسب خیر و فضایل بیشتر به سوی مسلمانان است و جهت تربیت آنان می باشد، پیامبر(ص) فضایل این روز را برشمرده سپس آنرا به اختیار مومنان سپرده است.

۲۰-روزه روز عاشورا سرعت اطاعت اوامر خدا و رسولش را توسط مسلمانان محک می زند، رفتن مسلمان به سوی این روزه، رفتار مسلمان در تطبیق اوامر الهی را به خوبی نشان می دهد.

۲۱-صحابه کرام کودکان خود را بر روزه گرفتن این روز تشویق و تربیت می کردند، همانگونه که ربیع دختر معوذ میگوید: خودمان و فرزندانمان این روز را روزه می گرفتیم.

۲۲-بوسیله روزه عاشورا تربیت ایمانی جدی از سوی صحابه کرام بر فرزندانشان اعمال می شد، تا آنجا که ربیع دختر معوذ میگوید:اگر فرزندانمان از گرسنگی روزه عاشورا می گریستند با آنها بازی میکردیم تا تحمل و صبرشان بیشتر بشود.

۲۳-روز عاشورا دلیلی است بر قبول خبر اهل کتاب مادامی که شرع اسلام را انکار نکنند، پس مطابق خبر یهود این روز ،روز نجات موسی(ص)می باشد و احتمال این می رود که نبی مکرم (ص) با وحی نیز از این موضوع مطلع شده باشند.

۲۴-ما به موسی از اهل کتاب که او را تکذیب کردند مستحق تر و نزدیکتریم، از جهات زیر ما به او مقربتریم:
۱-ما علی رغم ندیدن ایشان و برخلاف تکذیب قومش او را تصدیق کرده و به ایشان ایمان آورده ایم .
۲-همانطور که پیامبرمان مردم را به توحید فراخوانده اند ایشان نیز مردم را به توحید دعوت نموده اند.
۳- ما شهادت می دهیم که موسی دین خدا را تبلیغ کرده و حق رسالت را به جا آورده است.
۴-ما مسلمانان موسی را با بهانه جویی و کلمات درشت آزار و اذیت نخواهیم کرد، همانطور که الله در آیه ۶۹ احزاب درشت گویان به موسی را مورد طعن قرار می دهد و می فرماید:(یا ایها الذین امنوا لا تکونوا کاالذین آذوا موسی فبراه الله مما قالوا)ای مومنان به مانند کسانی مباشید که موسی را مورد آزار و اذیت قرار دادند.
۵-ما مسلمانان هرآنچه موسی (ص)در باب عقیده فرموده هر چند بدان دسترسی نداریم ولی به آن مومن هستیم.
۶-ما شهادت می دهیم تمام کسانی که در زمان بعثت رسول اکرم(ص)از امت موسی بوده و به پیامبر ایمان نیاورده اند حضرت موسی از آنان به دور می باشد.
۷-هر آنچه پیامبر بدان مبعوث شده و آنرا آورده با آنچه موسی بدان مبعوث گشته است به گفته نجاشی نور یک چراغ واحد هستند و از یک منبع نور، سرچشمه گرفته اند.متفق علیه
این موارد مجموعه ای از ایستگاهها و نقاط عطف عاشورا و فوائد آن می باشد که به آن اشاره کردیم امیدواریم مورد استفاده همه مسلمانان واقع شود.

منبع:موقع الاسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سئوال امنیتی: لطفا جواب معادله را بنویسید *